Privacy Policy

De conformitat amb el que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a les persones que omplin els formularis de la nostre pàgina web, que les dades seran incorporades en un fitxer informàtic als efectes de satisfer el servei sol·licitat. Per mitjà de l’enviament d’aquests formularis, l’interessat dóna el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades amb la finalitat indicada. L’interessat té els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercir dirigint-se al responsable del fitxer a través de montse@arcdecanpuig.com o xavier@arcdecanpuig.com